دفتر توسعه کاربران چشمه نور ایران

National Synchrotron Users Support (NSUS)

  • برنامه حمایت از کاربران ایرانی در آزمایشگاه‌های سنکروترون، با هدف ایجاد یک شبکه حمایتی از پژوهشگران و صنایع کشور برای دسترسی به آزمایشگاه‌های سنکروترونی برتر و انجام آزمایش‌های تراز اول در سطح بین‌المللی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا می‌گردد.
  • در این برنامه بخشی از هزینه سفر (بلیط هواپیما، اقامت، ویزا، ...) و هزینه‌های جانبی انجام آزمایش (تهیه نمونه و...) برای پژوهشگرانی که موفق به اخذ پذیرش برای انجام آزمایش در یکی از آزمایشگاه‌های سنکروترون دنیا شده‌اند، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.
  • به این ترتیب امکان دسترسی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و صنعتگران کشور برای انجام آزمایش‌های کاربردی و پیشرفته در بهترین و به‌روزترین آزمایشگاه‌های دنیا تسهیل خواهد شد. این برنامه در ادامه اجرای موفق برنامه کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا اجرا می‌شود.
  • برنامه حمایت از کاربران ایرانی در آزمایشگاه‌های سنکروترون به صورت مشترک توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و چشمه نور ایران اجرا می‌گردد.
  •  

 

 

Starts
Ends
Asia/Tehran
Registration
Registration for this event is currently open.