محورهای کارگاه:

  • معرفی انواع شتابگر های ذرات
  • مروری بر فیزیک شتابگر ذرات
  • معرفی شتابگر سنکروترون
  • تابش سنکروترون
Starts
Ends
Asia/Tehran
Online